degradat blanc
ripollet.cat
TrÓmits
Patronat
Serveis
Ciutat
ombra
ID=31583
IDCategoria=28
IDTipologia=168
txtTitular=Mocions
URLImatge=http://upload.ripollet.cat/FILES/PNG/banermocions.png
URL=http://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=31584
Data=31/01/2020
DataI=31/01/2020
DataF=31/12/2030
Contador=142
IDWeb=1
UsuariCreacio=mherrera
DataCreacio=31/01/2020 14:26:04
UsuariModificacio=ABuiza
DataModificacio=10/02/2020 8:25:26
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Verdadero
VeureRelacionsTipologia=Verdadero
Ordre=3
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=03/04/2020 0:41:11
Etiquetes=_self
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Ajuntament
  • Defensora de la Ciutadania
  • AnyScenica
  • Blog Centre Cultural
  • Blog CIP Moli Rata
  • Blog Centre Cultural
  • Patrimoni Municipal
  • FaceBook RipolletCultura
  • Twitter @culturaripollet
ombra
Pendent de validaciˇ W3C/WCAG.

Redacciˇ i estil: Patronat de Comunicació  |  Desenvolupa: Serveis informàtics
2014 © Patronat Municipal de Cultura - Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00  |  Nota legal