degradat blanc
ripollet.cat
Cultura
Equipaments
Tràmits
Ciutat
ombra

Preinscripció escolar en termini oficial. Curs 2017/2018

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR EN TERMINI OFICIAL
CURS 2017/2018

PORTES OBERTES

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Escola Escursell, dilluns 6 de març a les 9.15 i a les 17h
Escola El Martinet, dimecres 8 de març a les 16.30 i a les 18h
Escola Els Pinetons, divendres 10 de març a les 17.30h
Escola A. Clavé, dilluns 13 de març a les 9.15 i a les 15.15h
Escola E. Tatche, dimarts 14 de març a les 9.30 i a les 17h
Escola Gassó, dimecres 15 de març a les 17h
Escola Tiana, dimecres 15 de març a les 9.15 i dijous 16 de març a les 15.15h
Escola Ginesta, dijous 16 de març a les 9.15 i a les 15.15h

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
FEDAC Ripollet, dissabte 4 de març de 10 a 13h
Sant Gabriel, dijous 9 de març a les 9.30 i 15.30h i a les 18 i 19h
San Juan de la Cruz, dissabte 18 de març a les 11.30h

CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Institut Can Mas, dimecres 1 de març a les 17.30h
Institut Lluís Companys, dimecres 8 de març a les 17.30h
Institut Palau Ausit, dijous 9 de març a les 17.30h
FEDAC Ripollet, dissabte 4 de març de 10 a 13h
San Gabriel, dijous 9 de març a les 9.30 i 15.30h i a les 18 i 19h

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
La Rodeta del Molí, dilluns 24 d'abril a les 18h
La Verema, dimarts 25 d'abril a les 18h

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.
Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educacio infantil els infants que compleixen els 3 anys durant l'any 2017.
S'han de matricular al primer d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 6 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 12 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.
Abans de fer la matrícula s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol.licita l'admissió en un centre determinat.

Codi del procediment7305
Departament associatEducacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Els pares, mares, o tutors legals de l'infant.
Documentació necessàriaCRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL•LICITUDS
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:
1. Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol•licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
2. Criteris complementaris
- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol•licitat en primer lloc: 5 punts.
3. Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
Termini de sol·licitudDATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017-2018
La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC.
Els terminis de presentació de sol•licituds previstos són els següents:
- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil (P3), educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants.
- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
On dirigir-se?El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre educatiu demanat en primer lloc.
PreuAquest tràmit no té cap cost.

Icona PDF-1,28 Mb - Zonificació escolar curs 2017-2018 
  • Defensora de la Ciutadania
  • Blog Centre Cultural
  • Blog CIP Moli Rata
  • Blog Centre Cultural
  • Patrimoni virtual
  • FaceBook RipolletCultura
  • Twitter @culturaripollet
ombra
Pendent de validació W3C/WCAG.

Redacció i estil: Departament de Comunicació  |  Desenvolupa: Serveis informàtics
2014 © Departament de Cultura - Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00  |  Nota legal