Pla d'acció cultural de Ripollet
Dimecres, 14 de marÁ de 2007
Imatge 0

L'any 2007 el Patronat Municipal de Cultura va presentar el Pla d'acció cultural de Ripollet, realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'objectiu va ser fer una diagnosi de la realitat cultural de la ciutat; així com detectar les necessitats i demandes dels diferents agents culturals que existeixen.


En aquest Pla hi ha redactades una sèrie de propostes de futur que contemplen la cultura com a eix vertebrador de les polítiques municipals. També es proposa que les diferents àrees municipals i agents culturals treballin conjuntament en l'àmbit de les polítiques culturals de manera que es potencií la seva efectivitat.


De l'anàlisi de la realitat cultural de Ripollet se n'han tret punts forts i febles. Entre les fortaleses destaquen el suport de l'Ajuntament a les entitats; la motivació i bona valoració de l'equip professional del Patronat; la iniciativa del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata; i la qualitat i diversitat de les propostes de caire festiu i cultural, entre d'altres. Pel que fa a les debilitats, destaquen les limitacions espacials, que dificulten la implantació i ubicació de nous equipaments culturals; i les dificultats en la coordinació i el treball conjunt entre les diferents entitats.


ripollet-cultura-pla-accio-cultural-2007.pdf
Icona Fitxer PDF - 0,52 Mb - [Descarregar] [Obrir]

Ombra inferior