Candidatures a representants del Consell d'Administració del PMC

Candidatures per a l´elecció de dos representants de les entitats culturals:
1. Sr. Victor Diéguez Gayán, en representació del Centro Aragonés de Ripollet.
2. Sr. Antonio Rubio Majado, en representació de Caballeros de Sión.
3. Sr. Ramón Martos i Calpena, en representació de Associació Societat Coral "El Vallès".
4. Sr. Juan López López, en representació d´Urban Show.
5. Sr. Joan-Ramón Gordo i Montraveta en representació de l´Associació d´Espectadors del
Teatre del Mercat Vell de Ripollet.

Candidatures per a l´elecció d'un representant de les entitats juvenils:
1. Sr. Juan Manuel Fernández Flores, en representació de l´Associació Musical Juvenil
Ripollet Rock.
2. Sr. Eric Plata Fernández, en representació del Centre d´Esplai "La Gresca".

Candidatures per a l´elecció d'un representant de les associacions de veïns:
1. Sr. Bartolomé García García, en representació de l´Associació de Veins de Sant Andreu.
2. Sr. José Luis Suárez Román, en representació de l´Associació de Veïns Barrio Maragall

La votació dels candidats es realitzarà el proper 30 d'octubre a les 19h al Centre Cultural.
21/10/2015


Ombra inferior